شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ الحق که به ما درس وفا داد حسين (ع) **** هر چيز که داشت بي‌ريا داد حسين (ع) **** يعني که تأملي کنيد اي ياران ! ****آن هستي خود زکف چرا داد حسين (ع)؟
*ري را
94/5/15
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top