شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ از ازل فاطمه مادرم بوده<br>پسرش مونس و دلبرم بوده<br>روز محشر اگرم پسر نگه<br>ميگه اين غلام اکبرم بوده<br>زير آتيش گناه و معصيت<br>بزم ماتم تو سنگرم بوده<br>اولين خيمه‏اي که برات زدم<br>با چادر نماز مادرم بوده<br>با همه شکستگي خوشم بگي<br>اين شکسته کبوترم بوده<br>بعد مرگم ميدونم همه ميگن<br>يا حسين جمله آخرم بوده
......
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top