شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مقام معظم رهبري : « بسيجي ، آن جايي که جاي علم است ، جاي تحقيق است ، جاي صبر کردن بر مشکلات نوآوري علمي است از ‏جان و ذهن خودش مايه مي گذارد »
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top