سلام

دعای عرفه رو خوندین؟

من اون روز که اهواز بودمو رفتیم معراج شهدا برای دعای عرفه

خواهر زادم هی میگفت میریم اونجا و خادم الشهدا هستم

ولی وقتی اینارو دیدم تازه فهمیدم جریان از چه قراره و اونجا یچیزی مثل محل کارِ آقای کریمی تو سریال معراجی هاست!!!!!

یعنی شهدای تازه تفحص شده رو میبرن اونجا

ما که دیر رسیدیمو دعارو تموم کرده بودن و داشتن مداحی میکردن

برای مراسم شهدارو برده بودن بیرون تو محوطه جلوی مردا

و بعد روی دستاشون گذاشتنو اوردنشون داخل :(

شهــــــــــیدان زنده اند .......... الله اکبر

فردای اون روز هم تو خیابون یه آقای عربی سرچهارراه گل مریم میفروخت و میگفت عید عرفه هست:)