بیانات امام خمینی(ره)در مورد بسیج

 

بسیج ، اینها یک نو آوری هایی است که به برکت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده و بی سابقه است قضیه بسیج همان مسئله ای است که در مورد اسلام بوده است .

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان وشهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند .

من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم .

 

بسیجی هفته ات مبارکگل تقدیم شما