حضرت آقا در دیداری که با بسیجیان در قم داشتند،
سه عنصر مهم رو مورد بسیجی بیان کردند که هر
بسیجی {کسی که می خواهد بسیجی باشد} باید این
سه عنصر رو داشته باشد:

 بصیرت:
شناخت وقایع، دید باز، تحلیل درست، هوشیار بودن
اخلاص:
فقط به خاطر خدا و با استمداد از خدا
عمل به هنگام و به اندازه:
بعد از اینکه با بصیرت و اخلاص
جلو اومدیم نوبت به عمل می رسه که این عمل باید در زمان
خودش باشه، نه دیرتر و نه زودتر.
و همچنین باید به اندازه باشه یعنی از حد فراتر نره و از
چیزی که باید باشه کمتر نشه.
دریک کلام عمل افراطی و تفریطی نداشت باشه.
بسیجی یعنی هر کسی که این سه عنصر رو داره:

بصیرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه